Linda Pedersen - Co-founder hos Happy 42

Linda, har brugt de sidst 6 år på at arbejde med community-building og talentudvikling indenfor cybersikkerhed bl.a i forbindelse med De Danske Cybermesterskaber og CyberSkills. I dette oplæg vil hun bl.a. fortælle om hvorfor vi har brug for mere og bedre vidensdeling på tværs af aktører og landegrænser, samt udviklingen af nye innovative undervisningsformater for at vi akn lykkedes med at skabe fremtiden for cybersikkerhed og tilhørende talentudvikling. Linda vil også kort fortælle om visionen bag nye initiativer som Nordisk Baltisk Tænketank og BonusCyberKnowHow.