Marie Bjerre - Digitaliserings – og ligestillings minister

Marie Bjerre har læst jura i København, har en masteruddannelse fra USA, og har, inden hun blev valgt til Folketinget, gjort karriere som jurist og advokat i ni år.