Michael Sjøberg, Gidselforhandler, ekspert i ransomware

Michael Sjøberg er tidligere efterretningsofficer og har siden 1999 beskæftiget sig med krisehåndtering og aflæsning af kropssprog. Han er kaptajn af reserven og kandidat i statskundskab med speciale i kompleks risikostyring, krisekommunikation og strategisk håndtering af højt profilerede gidseltagninger. Han har været med til at grundlægge og implementere Forsvarets gidselhåndteringskoncept, hvor han blandt andet har undervist instruktører og efterretningsfolk i interviewteknik og kropssprogsanalyse. 
 
Han er som en af de eneste i Danmark uddannet gidselforhandler ved New Scotland Yard og Critical Incident Stress Debriefer af ICISF i Maryland, USA. Michael har de seneste 15 år uddannet medarbejdere i en lang række private og offentlige organisationer i interviewteknik, kildehåndtering og kropssprogsanalyse, herunder hos en række af landets førende advokatkontorer, flere statslige tilsynsmyndigheder samt Domstolsstyrelsen.