CyberSecurity Dagen 2024

Det gyldne gitter

Åbenhedsprisen

Årets kvindelige cyberinspirator

Årets SMV-indsats

Afspil video

Derudover giver prisuddelingen også TDC Erhverv endnu en mulighed for at komme i tættere dialog med de nærmeste og vigtigste stakeholdere og kunder. Som initiativtager og thought leader cyberområdet får TDC Erhverv serveretten, så de selv kan være med til at udstikke retningen fremover. Det kan bl.a. gøres gennem årlige temaer, som både præger retningen for det kommende år, men som også sikrer, at prisen forbliver aktuel og i tråd med trends og tendenser på cyberområdet.